Hybridmøde på Scandic

FLEKSIBILITET, DER VIRKER
Scandic bruger avanceret udstyr med den bedste video- og lydkvalitet for at give dig de bedst mulige møder. Det har aldrig været nemmere at sætte op, bare tilslut det, og det virker.

Hvad er et hybridmøde?
Et hybridmøde er en kombination af et fysisk og virtuelt møde, hvor nogle af deltagerne er samlet fysisk i mødelokalet, mens andre deltager online gennem f.eks. Teams eller Zoom. I mødelokalet sætter vi det nødvendige video- og lydudstyr op og sørger for, at det hele fungerer, så du kan fokusere på det vigtigste – dit møde.

Er et hybridmøde relevant for mig?
Uanset formålet er hybridmøder en god løsning. Scandic har erfaring med at afholde alt fra mindre møder og oplæring af medarbejdere til større seminarer, foredrag, workshops, kickoffs og konferencer.

Deltagergaranti
Hybridmødets største styrke er fleksibilitet – med et hybridmøde kan du garantere deltagelse. Uanset om der er trafikprop på motorvejen, en askesky på Island eller en global pandemi, kan dine deltagere blive involveret. Kameraet giver dig også mulighed for at optage mødet til senere brug, så ingen viden eller inspiration går tabt.

2023-04-26
© 2024 konflinx.dk | Alle rettigheder forbeholdes.
v:0.1.2118()